Εκτύπωση
06
Μ
TRIOS
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
TRIOS (GROUPS WITH 3 LADIES)
CATEGORY AGE DANCES
Α.-BRONZE CATEGORIES :
BRONZE BABIES                                                                              4 - 6 R,CCC,JIVE
BRONZE JUVENILES                                                                        6 - 11                     R,CCC,JIVE
BRONZE JUNIORS                                                                           12 - 16                   R,CCC,JIVE
BRONZE YOUTH                                                                              17 - 20                   R,CCC,JIVE
BRONZE ADULTS AM/AM                                                               OVER 20 R,CCC,JIVE
B.-SILVER CATEGORIES :
SILVER BABIES                                                                              4 - 6 R,CCC,JIVE,S
SILVER JUVENILES                                                                        6 - 11                     R,CCC,JIVE,S
SILVER JUNIORS                                                                           12 - 16                   R,CCC,JIVE,S
SILVER YOUTH                                                                              17 - 20                   R,CCC,JIVE,S
SILVER ADULTS AM/AM                                                               OVER 20 R,CCC,JIVE ,S
C.-GOLD CATEGORIES :
GOLD BABIES                                                                               4 - 6 5 DANCES
GOLD JUVENILES                                                                         6 - 11                      5 DANCES
GOLD JUNIORS                                                                            12 - 16                    5 DANCES
GOLD YOUTH                                                                               17 - 20                    5 DANCES
GOLD ADULTS AM/AM                                                                 OVER 20 5 DANCES
D.-OPEN CATEGORIES :
OPEN BABIES                                                                               4 - 6 5 DANCES
OPEN JUVENILES                                                                         6 - 11                      5 DANCES
OPEN JUNIORS                                                                            12 - 16                    5 DANCES
OPEN YOUTH                                                                               17 - 20                    5 DANCES
OPEN ADULTS AM/AM                                                                OVER 20 5 DANCES
NOTES:
1.- MUSIC WILL BE PLAYED FOR MAXIMUM 3 MINUTES AND IT IS A CHOICE OF PARTICIPANTS
2.- IN BRONZE CATEGORIES ONLY FIGURES FROM ASSOCIATE LEVEL AND PRACTICE CLOTHES MAY BE USED
3.- IN SILVER CATEGORIES ONLY FIGURES FROM ASSOCIATE & LICENTIATE LEVEL AND PRACTICE CLOTHES MAY BE USED
4.- IN GOLD CATEGORIES FIGURES FROM ANY LEVEL (ASSOCIATE - LICENTIATE - FELLOW) AND PRACTICE CLOTHES MAY BE USED
5.- FIGURES AND CLOTHES IS A FREE CHOICE OF THE PARTICIPANTS
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 11 Μάιος 2016 07:10